Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján

Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján – vállalkozók bevonásával

Kedvezményezett neve, címe: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége

Konzorciumi partner: Vállalkozók Területi Ipartestülete

Projekt címe: Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján – vállalkozók bevonásával

Szerződött támogatás összege: 49,89 Millió Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma: a Balaton északi partján található, vendéglátással, idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára kíván segítséget nyújtani

Jelen projektben a két szervezet mélyinterjúk révén kívánja felmérni a jelenlegi helyzetet, ehhez 50 fő munkáltató kerül bevonásra. Feltérképezésre kerülnek a jelenleg a munkáltatók által nyújtott szolgáltatások, a hiány kialakulásának okai, illetve az, hogy milyen olyan lehetőségek léteznek, mely a munkaerő megtartást erősíthetnék, illetve munkaerőt vonzanának a területre. Ezen felmérések eredményeiből tanulmány készül, mely a megoldási lehetőségeket is tartalmazza.

A tanulmány eredményét a média bevonásával, aktív kampány keretében hirdetjük. A projekt tervezésekor is kiderült, hogy a kialakult helyzet egyik kulcskérdése, hogy a még meglévő munkaerőt milyen intézkedésekkel lehetne megtartani, illetve hatékonyságát növelni annak érdekében, hogy ha további humánforrás bevonás nem sikerül, a meglévővel hogyan tud hatékonyabban működni a meglévő vállalkozás. Ezért a bevont 50 munkáltató munkavállalói számára képzések kerülnek kidolgozásra, melyek tematikája, pontos szakmai tartalma a mélyinterjúk során kerül pontosításra. Ezen képzések célja a meglévő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, melynek révén munkájukat hatékonyabban, magasabb színvonalon lesznek képesek végezni.

A projekt során 60 fő kompetencia-fejlesztő képzése valósul meg. A tanulmány kidolgozását követően 2 tanácsadó tanácsadási lehetőséget biztosít az érintett 50 munkáltató számára, 6 hónapon keresztül a projektben. Erről a 6 hónapról, és a teljes projektről a megvalósítás végén egy összegző tanulmány készül, és kerül bemutatásra, melynek révén megismerhetővé válnak az eredmények, és levonhatóvá válnak a konklúziók.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00009

 

A Projekt lezárását követően az Irányító Hatóság részére készített beszámoló a program végrehajtásáról (PDF formátum)